Monthly Archive: maj 2019

Wojciech Łukaszewski : Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945-1956

Wojciech Łukaszewski : Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945-1956 “Książka przedstawia ważne aspekty polityczne oraz społeczne na obszarze północnej części byłego województwa warszawskiego od chwili wkroczenia Armii Czerwonej w latach 1944/45 aż do “październikowego przełomu” w 1956 r. Okres pierwszego dziesięciolecia po zakończeniu II wojny światowej śmiało można określić sentencją “od nadziei do nadziei”. Zarówno pierwsza jak i druga nie zostały spełnione. Dr...

Łukasz Lichter : Wizerunek kataryzmu w polemice pomiędzy katolikami a protestantami od XVI do XIX wieku

Łukasz Lichter : Wizerunek kataryzmu w polemice pomiędzy katolikami a protestantami od XVI do XIX wieku “Książka stawia sobie za cel przedstawienie wizerunku kataryzmu w polemice pomiędzy katolikami a protestantami od XVI do XIX w., jak również oczyszczenie kataryzmu z nieprawdziwych elementów będących pochodną tej polemiki. Ponadto pracą tą Autor pragnie przyczynić się do lepszego zrozumienia tematu kataryzmu, problematyki dyskusji katolików z protestantami, jak również zagadnień tożsamości...

Adam Danilczyk (red.) : Konfederacja barska 1768-1772

Adam Danilczyk (red.) : Konfederacja barska 1768-1772 “Konfederacja barska, będąca tematem niniejszej publikacji, mimo że była postrzegana przez kolejne pokolenia jak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej, nie doczekała się wielu monografii. Podstawową pracą wszechstronnie przedstawiającą jej przebieg jest wspomniana Konfederacja barska W. Konopczyńskiego, jednak ogrom materiału oraz mnogość spraw związanych z ruchem barskim sprawiły, że wiele kwestii zostało przez zasłużonego historyka przedstawionych powierzchownie. Właściwie każde...

Michael North : Historia Bałtyku

Michael North : Historia Bałtyku “Region Bałtyku jest przestrzenią wymiany. Od czasów prehistorycznych spotykają się tu społeczności przynależące do różnych grup językowych: germańskiej, słowiańskiej, bałtyjskiej i fińskiej. W średniowieczu i w okresie nowożytnym wyodrębniły się na tych terenach wspólnoty narodowe i państwa. Region ten był zarazem miejscem intensywnej współpracy na wszystkich poziomach życia społecznego i kulturalnego. Tu wykształciły się ponadnarodowe kultury wikingów, Słowian, powstała także Hanza. W...

Julia Możdżeń (red.) : Gdańska Kronika Bernta Stegmanna

Julia Możdżeń (red.) : Gdańska Kronika Bernta Stegmanna Kronika Bernta Stegmanna jest autorską kompilacją starszych miejskich kronik oraz informacji zaczerpniętych z innych źródeł przez autora. Kronika w opracowaniu Julii Możdżeń ukaże się w najbliższych dniach nakładem Toruńskiego Towarzystwa Historycznego.

Jean-Noël Jeanneney : Clemenceau Wizjoner znad Sekwany

Jean-Noël Jeanneney : Clemenceau Wizjoner znad Sekwany “Clemenceau był wybitnym reprezentantem Francji, klasycznym radykałem i republikaninem, ale także klasycznym „postępowcem”, jakich dzisiaj już nie ma. Nikt już aż tak nie wierzy w zbawczą rolęrozwoju cywilizacji i w nieuchronność postępu. Georges Clemenceau był wybitnym francuskim politykiem i znakomitym dziennikarzem. Zawsze na lewo od centrum, zawsze pragmatyczny, a w związku z tym nie szukał wyrazistej ideologii i filozofia polityki...

Szymon Wierzbiński : U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w.

Szymon Wierzbiński : U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w. “Bohaterami prezentowanej książki są Waregowie i Frankowie służący w armii bizantyńskiej w XI w. Autor wszechstronnie przedstawia powody, dla których przybywali oni do Bizancjum, śledzi ich udział w jego zmaganiach z wrogami zewnętrznymi, jak i ukazuje ich znaczenie w życiu wewnętrznym cesarstwa. Barwnie kreśli losy poszczególnych najemników, jak np. Haralda Hardrady, późniejszego...

John Guy : Maria królowa Szkotów. Prawdziwa historia Marii Stuart

John Guy : Maria królowa Szkotów. Prawdziwa historia Marii Stuart “Na kartach tej pierwszej pełnej biografii Marii Stuart, jaka powstała od ponad trzydziestu lat, John Guy odmalowuje pasjonujący i dogłębny portret jednej z największych kobiet w dziejach, a jej świat i miejsce w historii przedstawia w zdumiewająco aktualny sposób. Zgromadziwszy wszelkie zachowane dokumenty i ujawniwszy po raz pierwszy zbiór nowych źródeł na jej temat, Guy burzy popularny...

Piotr Olender : Wojskowość morska okresu pary i żelaza, 1860-1905

Piotr Olender : Wojskowość morska okresu pary i żelaza, 1860-1905 “Historię wojen i wojskowości morskiej podzielić można na kilka dość wyraźnie wyodrębnionych okresów, z których jednym jest okres „pary i żelaza”. Rozpoczyna się on wraz z wprowadzeniem do służby pierwszego pancernika – francuskiego Gloire w roku 1860 – a kończy wraz z zakończeniem budowy pancernika monokalibrowego nowej generacji o nazwie Dreadnought w roku 1906. Niniejsza książka ma...