Daily Archive: 11 maja, 2019

Adam Danilczyk (red.) : Konfederacja barska 1768-1772

Adam Danilczyk (red.) : Konfederacja barska 1768-1772 “Konfederacja barska, będąca tematem niniejszej publikacji, mimo że była postrzegana przez kolejne pokolenia jak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej, nie doczekała się wielu monografii. Podstawową pracą wszechstronnie przedstawiającą jej przebieg jest wspomniana Konfederacja barska W. Konopczyńskiego, jednak ogrom materiału oraz mnogość spraw związanych z ruchem barskim sprawiły, że wiele kwestii zostało przez zasłużonego historyka przedstawionych powierzchownie. Właściwie każde...

Michael North : Historia Bałtyku

Michael North : Historia Bałtyku “Region Bałtyku jest przestrzenią wymiany. Od czasów prehistorycznych spotykają się tu społeczności przynależące do różnych grup językowych: germańskiej, słowiańskiej, bałtyjskiej i fińskiej. W średniowieczu i w okresie nowożytnym wyodrębniły się na tych terenach wspólnoty narodowe i państwa. Region ten był zarazem miejscem intensywnej współpracy na wszystkich poziomach życia społecznego i kulturalnego. Tu wykształciły się ponadnarodowe kultury wikingów, Słowian, powstała także Hanza. W...