Category: Książki historyczne

Książki historyczne są główną kategorią Monitora-Historycznego. Zbieramy w niej wszelkie nowości książkowe, ale też i starsze interesujące książki, na które się niedawno natknęliśmy.

Biała Armia : Po raz pierwszy w Polsce ukazuje się drukiem Biała Armia generała Antona Denikina – legendarnego przywódcy ruchu białych w Rosji ogarniętej bolszewicką rewolucją.

Biała Armia : Anton Denikin

Biała Armia : Po raz pierwszy w Polsce ukazuje się drukiem Biała Armia generała Antona Denikina – legendarnego przywódcy ruchu białych w Rosji ogarniętej bolszewicką rewolucją.

Rycerz w podróży, na kwaterze i ze spyżą : Profesor Andrzej Nadolski w swojej książce, interesującej dla każdego czytelnika oraz inspirującej dla badaczy broni i stroju średniowiecznego rycerstwa polskiego, napisał, że jakkolwiek „właściwym żywiołem rycerza była wojna”, „to było sporo okazji”, kiedy rycerz „nawet w okresie pokoju występował zbrojnie”.

Rycerz w podróży, na kwaterze i ze spyżą : Jan Szymczak

Rycerz w podróży, na kwaterze i ze spyżą : Profesor Andrzej Nadolski w swojej książce, interesującej dla każdego czytelnika oraz inspirującej dla badaczy broni i stroju średniowiecznego rycerstwa polskiego, napisał, że jakkolwiek „właściwym żywiołem rycerza była wojna”, „to było sporo okazji”, kiedy rycerz „nawet w okresie pokoju występował zbrojnie”.

Człowiek w niewoli uczuć. Przyjaźń, miłość, nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej : To kolejny tom dokumentujący prace i spotkania Komisji Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk nie sposób nie wspomnieć o szczególnych okolicznościach towarzyszących jego powstaniu.

Człowiek w niewoli uczuć. Przyjaźń, miłość, nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej : Wojciech Iwańczuk, Agnieszka Januszek-Sieradzka (redaktorzy naukowi)

Człowiek w niewoli uczuć. Przyjaźń, miłość, nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej : To kolejny tom dokumentujący prace i spotkania Komisji Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk nie sposób nie wspomnieć o szczególnych okolicznościach towarzyszących jego powstaniu.

Wyprawa Michała Kleofasa Ogińskiego do wschodniej Kurlandii i na Dyneburg w 1794 roku : Niniejsza publikacja (…) ma charakter niewątpliwie przełomowy. (…) Autor zdołał wykorzystać rozkazy i raporty dowódców wojskowych oraz korespondencję urzędową przedstawicieli administracji rosyjskiej różnych szczebli, a także przejęte przez stronę rosyjską dokumenty dowódców powstańczych.

Wyprawa Michała Kleofasa Ogińskiego do wschodniej Kurlandii i na Dyneburg w 1794 roku : Arkadiusz Janicki

Wyprawa Michała Kleofasa Ogińskiego do wschodniej Kurlandii i na Dyneburg w 1794 roku : Niniejsza publikacja (…) ma charakter niewątpliwie przełomowy. (…) Autor zdołał wykorzystać rozkazy i raporty dowódców wojskowych oraz korespondencję urzędową przedstawicieli administracji rosyjskiej różnych szczebli, a także przejęte przez stronę rosyjską dokumenty dowódców powstańczych.

Legia Poznańska pod twierdzą Kołobrzeg w 1807 roku Barwa, broń i leża 1. Regimentu Piechoty księcia Sułkowskiego : W czasach, gdy żołnierze pruscy butnie ostrzyli swoje szable o schody wiodące do siedziby ambasadora Francji w Berlinie, Napoleon Bonaparte postanowił do swoich celów strategicznych wykorzystać Polaków. Ci z kolei w nadciągającej nad Europę burzy upatrywali szansy na przywrócenie niepodległego bytu swojej ojczyzny.

Legia Poznańska pod twierdzą Kołobrzeg w 1807 roku Barwa, broń i leża 1. Regimentu Piechoty księcia Sułkowskiego : Robert Maziarz

Legia Poznańska pod twierdzą Kołobrzeg w 1807 roku Barwa, broń i leża 1. Regimentu Piechoty księcia Sułkowskiego : W czasach, gdy żołnierze pruscy butnie ostrzyli swoje szable o schody wiodące do siedziby ambasadora Francji w Berlinie, Napoleon Bonaparte postanowił do swoich celów strategicznych wykorzystać Polaków. Ci z kolei w nadciągającej nad Europę burzy upatrywali szansy na przywrócenie niepodległego bytu swojej ojczyzny.

Leszno ma głos : „Głos Leszczyński" był gazetą, w której jak w zwierciadle odbijało się życie Leszna. Gzaeta w odróżnieniu od współczesnych lokalnych pism był oknem na świat. Bo w dobie, gdy nie było internetu, nie było telewizji, a radio miał mało kto, Głos opowiadał o tym, co dzieje się na świecie, w Polsce i Wielkopolsce

Leszno ma głos : Kamila Szymańska

Leszno ma głos : „Głos Leszczyński” był gazetą, w której jak w zwierciadle odbijało się życie Leszna. Gzaeta w odróżnieniu od współczesnych lokalnych pism był oknem na świat. Bo w dobie, gdy nie było internetu, nie było telewizji, a radio miał mało kto, Głos opowiadał o tym, co dzieje się na świecie, w Polsce i Wielkopolsce