Tagged: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie

Książki historyczne Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Jan Ryś : Żołnierska paideia. Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI–XVII wieku

“Jan Ryś relacjonuje w książce swoje badania nad wpływem szlacheckiej kultury i tradycji, nasyconych elementami (o ile nie kultem) wojskowości, na wychowanie i przygotowanie wojskowe młodzieży w Polsce w XVI i XVII wieku. Książka jest rezultatem wieloletnich badań i przemyśleń jej Autora, który wychodzi poza ramy dotychczasowych badań nad historią wychowania. Jest bardzo bogata faktograficznie, dzięki czemu poważnie wzbogaca dorobek polskiej historii wychowania pod względem treści i...