Tagged: Katedra

Książki historyczne wydawnictwa Katedra.

Tomasz Duchnowski : Działania wojenne w rejonie Biskupca w sierpniu 1914 roku

“”Przedstawieniem walk w południowo-wschodniej części Warmii na początku I wojny światowej zajmowali się liczni historycy niemieccy i rosyjscy, ale niewielu badaczy polskich. Wydarzenia te miały doniosłe znaczenie dla dalszego przebiegu działań frontowych i nie znalazły dotychczas w polskiej historiografii stosownego odzwierciedlenia. Dlatego z uznaniem trzeba odnotować podjęcie tegoż naukowego wyzwania przez Tomasz Marcina Duchnowskiego.  […] Autorowi udało się połączyć ze sobą dwa niezwykle ważne elementy – naukową...