Monthly Archive: czerwiec 2024

II wojna światowa. Czas pancerza : Niniejszy album poświęcony jest właśnie czołgom i pojazdom pancernym z okresu tego największego w dziejach ludzkości konfliktu zbrojnego, choć znajdziemy tu również pojazdy, których geneza sięga lat międzywojennych, a nawet wspomniany wcześniej Renault FT-17, który powstał podczas I wojny światowej.

II wojna światowa. Czas pancerza : Jarosław Wróbel

II wojna światowa. Czas pancerza : Niniejszy album poświęcony jest właśnie czołgom i pojazdom pancernym z okresu tego największego w dziejach ludzkości konfliktu zbrojnego, choć znajdziemy tu również pojazdy, których geneza sięga lat międzywojennych, a nawet wspomniany wcześniej Renault FT-17, który powstał podczas I wojny światowej.

Synowie Legionu : Dawno w wydawnictwie nie czytaliśmy takiej książki. Jest w niej wszystko, co powinno być w żołnierskiej opowieści: pot na poligonie, wojskowy żargon, specyficzny koszarowy humor, zdarzenia, które na ekranie filmowym uznalibyśmy za niemożliwe, potoczysty język, dzięki któremu czyta się tę historię z zapartym tchem.

Synowie Legionu : Krzysztof Maj

Synowie Legionu : Dawno w wydawnictwie nie czytaliśmy takiej książki. Jest w niej wszystko, co powinno być w żołnierskiej opowieści: pot na poligonie, wojskowy żargon, specyficzny koszarowy humor, zdarzenia, które na ekranie filmowym uznalibyśmy za niemożliwe, potoczysty język, dzięki któremu czyta się tę historię z zapartym tchem.

Słownik terminologii wojskowej niemiecko-polski i polsko-niemiecki, tom I i II : zawierający kluczowe pojęcia z zakresu wojskowości i techniki wojskowej – jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dużej liczby osób zainteresowanych terminologią wojskową. Brak dokładnej znajomości polskich czy niemieckich określeń z tej problematyki często utrudnia lekturę opracowań z zakresu wojskowości.

Słownik terminologii wojskowej niemiecko-polski i polsko-niemiecki, tom I i II : Piotr Mikietyński

Słownik terminologii wojskowej niemiecko-polski i polsko-niemiecki, tom I i II : zawierający kluczowe pojęcia z zakresu wojskowości i techniki wojskowej – jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dużej liczby osób zainteresowanych terminologią wojskową. Brak dokładnej znajomości polskich czy niemieckich określeń z tej problematyki często utrudnia lekturę opracowań z zakresu wojskowości.

Niesłychana tyrania oraz inne postępki wielkiego księcia moskiewskiego... (1566–1572). Relacja dla Pana Jana Chodkiewicza : jest fascynującą opowieścią o dworze Iwana Groźnego, jego despotycznych rządach, jego podstępach i przerażających okrucieństwach, napisaną przez naocznych świadków, Inflantczyków, Johanna Taubego i Elerta Krusego, którzy przez jedenaście lat byli początkowo więźniami Iwana, a potem jego dyplomatami.

Niesłychana tyrania oraz inne postępki wielkiego księcia moskiewskiego… (1566–1572). Relacja dla Pana Jana Chodkiewicza : Elert Kruse, Johann Taube

Niesłychana tyrania oraz inne postępki wielkiego księcia moskiewskiego… (1566–1572). Relacja dla Pana Jana Chodkiewicza : jest fascynującą opowieścią o dworze Iwana Groźnego, jego despotycznych rządach, jego podstępach i przerażających okrucieństwach, napisaną przez naocznych świadków, Inflantczyków, Johanna Taubego i Elerta Krusego, którzy przez jedenaście lat byli początkowo więźniami Iwana, a potem jego dyplomatami.