Tagged: Wydawnictwo UMCS

Książki historyczne wydawnictwa UMCS.

Leszek Andrzej Wierzbicki : Historia polityczna nowożytnej Europy 1492-1792

Leszek Andrzej Wierzbicki : Historia polityczna nowożytnej Europy 1492-1792 “Zamierzeniem Autora było dostarczenie czytelnikom podstawowej wiedzy i literatury na temat historii politycznej Europy w czasach nowożytnych. Brak takiej pozycji na rynku księgarskim, niezwykle przydatnej i potrzebnej dla studentów, wypełnia recenzowana praca Leszka A. Wierzbickiego, a zatem uważam jej wydanie za w pełni uzasadnione dla rozwoju środowisk akademickich. […] Generalnie oceniam tę publikację jako potrzebną ze wzgledów merytorycznych...