Monthly Archive: luty 2019

Praca zbiorowa pod redakcją dr Przemysława Benkena : STUDIA NAD WOJNAMI W INDOCHINACH tom IV

Niniejszy tom Studiów nad wojnami w Indochinach jest czwartą już publikacją w tej serii, mającej przybliżyć polskim czytelnikom wydarzenia w tytułowym rejonie Azji. Tym razem tematem przewodnim są szeroko rozumiane działania morskie, na których to opis składają się aż cztery spośród sześciu artykułów. Ze wstępu Z całą powagą stwierdzam, że opracowanie ma charakter oryginalny […]  i stanowi nową jakość oraz uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy polskiej historiografii wojskowej....

Artur Foryt : WYPRAWA CHROBREGO NA KIJÓW 1018

Spis treści: Wstęp I Europa Północna, Środkowa i Wschodnia na przełomie tysiącleci II Ruś i Polska  III Stosunki polsko-ruskie do roku 1015 IV Wojna domowa na Rusi (1015-1017) V Rok 1017. „Wojna o gród” VI Żołnierze i taktyka armii Bolesława VII Żołnierze i taktyka wojsk Jarosława VIII Wyprawa kijowska IX Pokłosie (1018-1040?) Zakończenie Aneks Bibliografia Spis map i schematów O książce: Niemal dokładnie tysiąc lat temu doszło na...