Tagged: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Książki historyczne oraz czasopisma wydawnictwa Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Nowe Studia Grunwaldzkie

“Czasopismo ma być forum, na którym publikowane będą wyniki badań związanych z problematyką grunwaldzką, tak w wymiarze historycznym (bitwa 15 lipca jako wydarzenie), jak i kulturowym (pamięć o bitwie, narracja o niej, historical reenactment); możliwe będzie także publikowanie tekstów luźniej związanych z dwiema poprzednimi płaszczyznami, o ile ich przedstawienie na łamach czasopisma będzie zasadne z uwagi na wartość komparatystyczną w stosunku do problematyki grunwaldzkiej.” Dotychczas wydano cztery...