Nowe Studia Grunwaldzkie

“Czasopismo ma być forum, na którym publikowane będą wyniki badań związanych z problematyką grunwaldzką, tak w wymiarze historycznym (bitwa 15 lipca jako wydarzenie), jak i kulturowym (pamięć o bitwie, narracja o niej, historical reenactment); możliwe będzie także publikowanie tekstów luźniej związanych z dwiema poprzednimi płaszczyznami, o ile ich przedstawienie na łamach czasopisma będzie zasadne z uwagi na wartość komparatystyczną w stosunku do problematyki grunwaldzkiej.”

Dotychczas wydano cztery tomy studiów. Artykuły prezentują rozmaitą tematykę, ale poziom jest niezmiennie wysoki. Naprawdę warto się zapoznać z tym czasopismem. Jest to tym prostsze iż artykuły można pobrać ze strony wydawnictwa. Szwankuje jedynie pobranie tomu II, jednak można spokojnie pobrać pojedynczo po artykule.

A oto spis treści poszczególnych tomów :

Tom IV:

Artykuły i rozprawy

Maciej Badowicz, Zaopatrzenie w wino wojsk krzyżackich podczas bitwy pod Grunwaldem

Teresa Pietrzak, Pamięć minionej chwały we współczesnych dziejach Czerwińska

Sprawozdania

Piotr A. Nowakowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na Polach Grunwaldu w dniach 9–17 września 2017 r.

Ewelina Miksa, Inwentarz znalezisk, 2017 r.

Tom III:

Artykuły i rozprawy

Krzysztof Bracha, Grunwald i pamięć o wojnie trzynastoletniej w późnym średniowieczu

Janusz Hochleitner, Wybrane zagadnienia z życia społeczno-religijnego pruskiego mieszczaństwa po II pokoju toruńskim (do połowy XVI w.)

Jan Gancewski, Sytuacja ośrodków gospodarczych w państwie zakonu krzyżackiego po zawarciu II pokoju toruńskiego. Obraz społeczeństwa w gospodarce krzyżackiej w Prusach w latach 1466–1525

Sprawozdania

Piotr A. Nowakowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Pól Grunwaldu w dniach 11–17.09.2016 r.

Ewelina Miksa, Inwentarz znalezisk, 2016 r.

Tom II:

Artykuły i rozprawy

Tadeusz M. Trajdos, Górny Spisz za panowania Władysława II Jagiełły (1386–1434)

Jan Gancewski, Sytuacja ośrodków gospodarczych (folwarków) państwa zakonu krzyżackiego w Prusach oraz jego finansów w okresie procesu polubownego Zygmunta Luksemburskiego z państwem polskim. Czy istniały wzajemne korelacje?

Krzysztof Kwiatkowski, Zygmunt Luksemburski wobec konfliktu Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litwy z zakonem niemieckim wiosną 1410 roku – kilka nowych uwag

Stanisław A. Sroka, Rola Ścibora ze Ściborzyc w stosunkach polsko-węgierskich w latach 1409–1412

Paweł P. Warot, Przedsięwzięcia operacyjne Służby Bezpieczeństwa podczas obchodów 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w 1960 r.

Sprawozdania

Piotr A. Nowakowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Pól Grunwaldu w dniach 15–22.08.2015 r.

Tom I:

Artykuły i rozprawy

Paweł Kras, Polityczne i ideowe aspekty przymierza polsko-husyckiego z lat 1432–1433

Stanisław Bylina, Wojenne wyprawy wojsk husyckich na ziemie sąsiednie i nad Bałtyk

Krzysztof Bracha, Korespondencja z Władysławem II Jagiełłą i Kazania Betlejemskie Jana Husa w sprawie Grunwaldu

Jan Gancewski, Sprawa Jana Husa w polityce europejskiej doby soboru w Konstancji na tle polityki środkowoeuropejskiej i sporu polsko-krzyżackiego. Przyczynki i rozważania

Dokumenty i materiały

Kacper Martyka, Broń biała z terenu Czech i Państwa Krzyżackiego z czasu wojen husyckich. Źródła podobieństw i przyczyny różnic. Puginały nożowe i kordy z terenu Warmii i Mazur i korony Czech

Sprawozdania

Piotr A. Nowakowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Pól Grunwaldu w dniach 14-24.09.2014 r.

Piotr A. Nowakowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku Kurzętnik – Zamek na działce 1649/5 prowadzonych w dniach 22.09.2014 – 24.09.2014

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.