Michael North : Historia Bałtyku

Michael North : Historia Bałtyku

“Region Bałtyku jest przestrzenią wymiany. Od czasów prehistorycznych spotykają się tu społeczności przynależące do różnych grup językowych: germańskiej, słowiańskiej, bałtyjskiej i fińskiej. W średniowieczu i w okresie nowożytnym wyodrębniły się na tych terenach wspólnoty narodowe i państwa. Region ten był zarazem miejscem intensywnej współpracy na wszystkich poziomach życia społecznego i kulturalnego. Tu wykształciły się ponadnarodowe kultury wikingów, Słowian, powstała także Hanza. W XVI i XVII w. obszar ten ulegał procesom niderlandyzacji, a w XX w. sowietyzacji. Tematem tej książki są zatem zróżnicowane formy interakcji ekonomicznej, kulturowej i politycznej nad szeroko rozumianych wybrzeżach Bałtyku. Przybliża ona historię tego wciąż rozwijającego się regionu od czasów wikingów aż do wdrażanej współcześnie strategii Unii Europejskiej dla Morza Bałtyckiego.

Polskie tłumaczenie zostało opublikowane w 2019 r. jako tom 24 serii “Klio w Niemczech”.

Michael North studiował historię i slawistykę na Uniwersytecie w Giessen, gdzie doktoryzował się w 1979 r. na podstawie pracy o historii gospodarczej Prus Książęcych. W kolejnych latach pracował w muzeach w Hamburgu i w Kilonii. W 1988 r. uzyskał habilitację. Od 1995 r. jest profesorem historii nowożytnej na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Od 2010 r. kieruje międzynarodową szkołą doktorską Baltic Borderlands, prowadzoną wspólnie z uniwersytetami w Lund i Tartu. W 2010/2011 r. był profesorem wizytującym w Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara (USA). W 2014 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Tartu. Jego prace na temat historii gospodarczej, społecznej i kulturowej przetłumaczono na 13 języków.”

Książka wydana nakładem wydawnictwa Neriton.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.