Daily Archive: 10 maja, 2019

Julia Możdżeń (red.) : Gdańska Kronika Bernta Stegmanna

Julia Możdżeń (red.) : Gdańska Kronika Bernta Stegmanna Kronika Bernta Stegmanna jest autorską kompilacją starszych miejskich kronik oraz informacji zaczerpniętych z innych źródeł przez autora. Kronika w opracowaniu Julii Możdżeń ukaże się w najbliższych dniach nakładem Toruńskiego Towarzystwa Historycznego.