Rafał Simiński : Konflikt Pojednanie Współpraca Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423

Rafał Simiński : Konflikt Pojednanie Współpraca Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423

Spis treści:

Wstęp / 11 
1. Temat / 11 
2. Stan badań / 19 
3. Źródła / 31 
4. Metody badawcze i konstrukcja pracy / 38 

ROZDZIAŁ 1. PŁASZCZYZNY SPORU I POROZUMIENIA W STOSUNKACH POMORSKO-KRZYŻACKICH W LATACH 1320-1423 / 41 
1.1. Granica zachodniopomorsko-krzyżacka w latach 1320-1423 / 41 
1.1.1. Delimitacje granicy brandenbursko-krzyżackiej w latach 1310-1313 / 45 
1.1.2. Delimitacje granicy zachodniopomorsko-krzyżackiej do 1350 r. / 63 
1.1.3. Spory graniczne i ich rozwiązywanie od poł. XIV w. do lat 20. XV w. / 89 
1.1.4. Charakterystyka granicy zachodniopomorsko-krzyżackiej w latach 1320-1423 / 147 
1.2. Księstwo słupskie w polsko-litewsko-krzyżackich procesach polubownych w latach 1412-1422/1423 / 161 
1.2.1. Udział księstwa słupskiego w polsko-litewsko-krzyżackim procesie polubownym w latach 1412-1413 / 161 
1.2.2. Udział księstwa słupskiego w polsko-litewsko-krzyżackim procesie polubownym w 1414 r. / 206 
1.2.3. Księstwo słupskie wobec polsko-litewsko-krzyżackiego procesu polubownego w latach 1420-1422/23 / 228 

ROZDZIAŁ 2. SPOŁECZEŃSTWO ZACHODNIOPOMORSKIE W POLITYCE KSIĄŻĄT I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423 / 237 
2.1. Struktury społeczeństwa stanowego na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu (księstwa i dominium biskupie) / 237 
2.2. Charakterystyka układów pomorsko-krzyżackich w latach 1320-1423 / 253 
2.3. Rycerstwo i mieszczaństwo jako gwaranci traktatów i rozejmów zachodniopomorsko-krzyżackich / 272 
2.3.1. Mechanizmy egzekucji zapisów układu lęborskiego z 10 VII 1386 r. i świeckiego z 30 IV 1388 r. / 312 
2.4. Kontakty finansowe książąt zachodniopomorskich z zakonem krzyżackim w Prusach / 327 
2.4.1. Rycerstwo i mieszczaństwo jako poręczyciele pożyczek książąt zachodniopomorskich / 336 
2.5. Rycerstwo i miasta zachodniopomorskie jako dłużnicy zakonu krzyżackiego w Prusach/ 366 
2.6. Rycerze zachodniopomorscy jako zaciężni zakonu krzyżackiego w Prusach / 371 
2.7. Personel dyplomatyczny książąt pomorskich i biskupów kamieńskich w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1320-1423 / 382 
2.7.1. Dyplomaci, posłowie i negocjatorzy książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach / 385 

ROZDZIAŁ 3. NARZĘDZIA POLITYKI KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423 / 409 
3.1. Metody i środki polityki władców zachodniopomorskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423 / 409 
3.1.1. Zjazdy zachodniopomorsko-krzyżackie (miejsca, terminy, uczestnicy / 409 
3.1.2. Prezenty w kontaktach zachodniopomorsko-krzyżackich / 441 
3.2. Dokumentacja polityki władców zachodniopomorskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach / 447 
3.2.1. Korespondencja zachodniopomorska – geneza i charakterystyka źródła / 447 
3.2.1.1. Listy książąt i księżnych zachodniopomorskich / 471 
3.2.1.2. Listy biskupów i administratora diecezji kamieńskiej / 502 
3.2.1.3. Listy rycerstwa zachodniopomorskiego / 511 
3.2.1.4. Listy miast i mieszczan zachodniopomorskich / 519 
3.2.1.5. Przesyłanie korespondencji / 534 
3.2.2. Kredytywy / 542 
3.2.3. Glejty / 552 
3.2.4. Dokumentacja kontaktów finansowych / 558 
3.2.4.1. Dokumenty zastawów / 558 
3.2.4.2. Pełnomocnictwa do odbioru pieniędzy / 560 
3.2.4.3. Kwitancje / 561 
3.2.4.4. Skrypty dłużne / 564 
3.2.5. Dokumenty traktatowe książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich / 565 
3.2.5.1. Dokumenty traktatowe książąt wołogoskich (lata 1320-1368/1372) / 567 
3.2.5.2. Dokumenty traktatowe książąt słupskich (lata 1368/1372-1423) / 568 
3.2.5.3. Dokumenty traktatowe książąt szczecińskich (1368/1372-1423) / 574 
3.2.5.4. Dokumenty traktatowe książąt wołogoskich (1368/1372-1423) / 576 
3.2.5.5. Dokumenty traktatowe kilku linii książęcych Gryfitów (1368/1372-1423) / 577 
3.2.5.6. Dokumenty traktatowe biskupów kamieńskich i administratora diecezji kamieńskiej (1320-1423) / 581 

Zakończenie / 589 
Wykaz skrótów / 601 
Bibliografia / 607 
Indeks osób / 677 
Indeks geograficzny / 705 
Konflikt – Versöhnung – Zusammenarbeit. Studien über die Politik der westpommerschen Herzöge und der Bischöfe von Cammin gegenüber dem Deutschen Orden in Preußen in den Jahren 1320-1423. Zusammenfassung / 715 “

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Chronicon

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.