Piastowie i Rurykowice. Polsko-ruskie stosunki polityczne od X do połowy XII wieku : Krysztof Benyskiewicz

Piastowie i Rurykowice. Polsko-ruskie stosunki polityczne od X do połowy XII wieku : Krysztof Benyskiewicz

Opis książki historycznej pt. Piastowie i Rurykowice. Polsko-ruskie stosunki polityczne od X do połowy XII wieku : “tóż powiadają, że ci Panończycy, nazwani tak od Pana, wywodzą się, jak mówią, od Janusa, potomka Jafeta. Pierwszym z nich miał być ów potężny książę Nemrod, który najpierw zaczął ujarzmiać ludzi, braci swoich, i zmuszać do posłuszeństwa wobec siebie.

Z tych więc Panończyków pochodzili trzej bracia, synowie Pana, władcy Panończyków, z których pierworodny miał imię Lech, drugi Rus, trzeci Czech. I ci trzej wydawszy potomstwo z siebie i ze swego rodu, posiadali trzy królestwa: Lechitów, Rusinów i Czechów (zwano ich też Bohemi), posiadają je obecnie i na przyszłość posiadać będą, jak długo spodoba się Bożej woli…
W taki sposób początki sąsiedztwa polsko-czesko-ruskiego postrzegał autor Kroniki wielkopolskiej. Wizję tę zmodyfikował nieco Jan Długosz, czyniąc Rusa wnukiem Lecha. Od Rusa nazwę wzięła cała kraina. Lech i Czech może nie byli potomkami Janusa, syna Jafeta, nie wywodzili się z Panonii, a Rus nie był wnukiem Lecha, lecz rzeczywiście
Polacy, Czesi i Rusini stworzyli sąsiadujące ze sobą „królestwa”. Pierwsze wiarygodne wzmianki o sąsiedztwie wspomnianych trzech monarchii zawdzięczamy Ibrahimowi ibn Jakubowi

SPIS TREŚCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rozdział I. Włodzimierz Wielki i Mieszko I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Przemyśl, Czerwień i inne grody… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
„Polsko-ruska wojna” Joachima (990 r.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Rozdział II. Bolesław Chrobry w Kijowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wojny, których nie było. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
I wyprawa Bolesława na Ruś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
II wyprawa Bolesława na Ruś (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Wyprawa kijowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Rozdział III. Jarosław Mądry i sukcesorzy Bolesława Chrobrego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Konflikt w rodzie Piastów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Wyprawa Jarosława i Mścisława na Polskę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Jarosław Mądry i Kazimierz Odnowiciel. Nowe otwarcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rozdział IV. Bolesław Szczodry – sojusznik synów Jarosława. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Pierwsza wyprawa Bolesława na Ruś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Rozpad „triumwiratu” Jarosławiców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Druga wyprawa Bolesława z pomocą Izjasławowi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Sojusz ze Światosławem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Trzecia interwencja Bolesława. Powrót i śmierć Izjasława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Rozdział V. Władysław Herman i Światopełk Izjasławic – sojusz bez zobowiązań . . . . . . . . . . 243
Rozdział VI. Światopełk Izjasławic, Bolesław Krzywousty i Jarosław Światopelkowic. . . . . . . 263
Sojusz pełen korzyści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Wyprawa Bolesława III, Stefana II i Rościsławiców na Włodzimierz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Bolesław i Borys Kolomanowic. Wyprawa węgierska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Małżeństwa dyanstyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Rozdział VII. Sojusze seniorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Abstract. The Piasts and the Rurikids. Polish-Ruthenian political relations between
the 10th and first half of the 12th century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353″

Książka historyczna ukazała się nakładem Oficyny wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.