Oblicza Wojny. Tom 9 : Tadeusz Grabarczyk

Oblicza Wojny. Tom 9 : Tematem dziewiątego tomu z serii Oblicza Wojny są narzędzia wojny. Jest to pojęcie szerokie, co znajduje odzwierciedlenie w problematyce poruszanej w publikowanych tu artykułach. Mówiąc o narzędziach wykorzystywanych podczas wojen, na myśl nasuwa się przede wszystkim różnego rodzaju broń czy uzbrojenie i to właśnie tych zagadnień dotyczy część tekstów, które oddajemy do rąk czytelników.

Oblicza Wojny. Tom 9 : Tadeusz Grabarczyk

czasopismo historyczne pod redakcją Tadeusza Grabarczyka pt. Oblicza Wojny. Tom 9 : Tematem dziewiątego tomu z serii Oblicza Wojny są narzędzia wojny. Jest to pojęcie szerokie, co znajduje odzwierciedlenie w problematyce poruszanej w publikowanych tu artykułach. Mówiąc o narzędziach wykorzystywanych podczas wojen, na myśl nasuwa się przede wszystkim różnego rodzaju broń czy uzbrojenie i to właśnie tych zagadnień dotyczy część tekstów, które oddajemy do rąk czytelników. Prezentowane przez autorów wyniki badań dotyczą różnych epok. Omówione zostało uzbrojenie jeźdźców z nadwornych oddziałów Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta oraz broń zgromadzona w arsenałach krakowskich w XVII w. Jest też artykuł dotyczący użycia pociągów pancernych przez polskie wojsko w walce a bolszewikami w latach 1919–1921. W kolejnym opracowaniu zebrano opinie pilotów o samolotach jakimi posługiwali się w latach II wojny światowej.

W tomie znalazł się również artykuł dotyczący rzadko dotychczas poruszanego przez historyków zagadnienia, jakim jest wyposażenie wojska polskiego w okresie PRL. Omówiono także kwestię produkcji uzbrojenia w Polsce okresie międzywojennym. Bez wątpienia narzędziem wojny były także fortyfikacje. Tej problematyce poświęcono tekst omawiający umocnienia wzniesione przez walczących pod Dyrrachium w 48 r. p.n.e.

W problematykę tomu wpisują się również opracowania dotyczące formacjom wojskowym. To im dedykowane są artykuły omawiające losy 1 pułku czołgów stacjonującego w Łodzi po I wojnie światowej, irlandzkiej partyzantce z lat 1919–1921 oraz armii Ligi Państw Arabskich. Kolejnym z narzędzi wykorzystywanych w związku z wojnami była propaganda, dlatego w tym tomie znalazł się artykuł dotyczący rosyjskiej propagandy z okresu poprzedzającego wybuch I wojny światowej oraz radzieckiej – z lat II wojny światowej. Wyrażam nadzieję, że ten zbiór artykułów spełni oczekiwania czytelników.

Tadeusz Grabarczyk
Słowo wstępne 7
Introduction 7

Michał Wilczyński 
Prace fortyfikacyjne cezarian i pompejańczyków pod Dyrrachium (48 r. p.n.e.) 11
Field Works of Caesarians and Pompeians at Dyrrachium (48 BCE) 23

Jędrzej Tomasz Kałużny
Uzbrojenie i wyposażenie członków chorągwi nadwornej królów Polski w drugiej połowie XV w. 25
The Armament and Equipment of the Members of the Court Banner of the Kings of Poland in the second half of the 15th century 45

Jacek Zinkiewicz
Uzbrojenie Krakowa w pierwszej połowie XVII wieku 47
Arms and Armour of Krakow in the First Half of the 17th century 64

Piotr Szlanta
Nienawiść bez granic. Antyniemieckie nastroje w Królestwie Polskim przed 1914 r. a rosyjska propaganda wojenna w dobie Wielkiej Wojny w świetle raportów dyplomatycznych 67
Hatred Without Borders. Anti-German Sentiments in the Kingdom of Poland before 1914 and Russian War Propaganda during the Great War in Light of Diplomatic Reports 85

Tomasz Walkiewicz 
„Żelazne potwory” na Piotrkowskiej. Przyczynek do łódzkich dziejów 1 Pułku Czołgów na podstawie lokalnej prasy i wybranych archiwaliów 87
„Iron Monsters” at Piotrkowska Street. Introduction to the History of Łódź the 1st Tank Regiment on the Basis of Local Press and Selected Archives 128

Adam Lajdenfrost
Polskie pociągi pancerne w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921 129
Polish Armor Trains in the Polish-Soviet War 1919–1921 180

Michał Maciejewski 
Miejska partyzantka w wojnie o niepodległość Irlandii 1919–1921 183
Urban Guerrillas in the Irish War of Independence, 1919–1921 201

Andrzej Wojtaszak 
Rozwój przemysłu zbrojeniowego w Polsce w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. Rola generała brygady Aleksandra Litwinowicza 203
The Development of the Arms Industry in Poland in the Second Half of the 1930s. The Role of General Alexander Litwinowicz 238

Dariusz Wybranowski 
Opinie pilotów z czasów II wojny światowej na temat samolotów własnych i przeciwnika 239
Opinions of Pilots from the Time of World War II on Their Own and Enemy Aircraft 277

Tomasz Gliniecki 
Imagologia jako sposób na rozpoznanie mentalnych narzędzi walki z sowiecką wielką wojną ojczyźnianą (1941–1945) w tle 279
Imagology as a Way to Recognize Mental Tools of Combat. With the Soviet Great Patriotic War (1941–1945) in the Background 300

Robert Pietrygała 
Uzbrojenie oraz wyposażenie materiałowo-techniczne oddziałów inżynieryjnych Wojska Polskiego w latach 1945–2010 301
The Armament, Material and Technical Equipment of the Engineering Units of the Polish Army in the years 1945–2010 333

Magdalena Pogońska-Pol 
Koncepcja wspólnej armii arabskiej Lig Państw Arabskich z 2015 r. jako narzędzia do walki z terroryzmem 335
The Concept of a Joint Arab Force of the League of Arab States From 2015 as a Tool to Fight against Terrorism 351

O autorach 353

About Authors 353

Czasopismo ukazało się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Strona wydawnictwa.

Czasopismo można pobrać ze strony wydawnictwa. Bezpośredni link do pobrania.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.