Maciej Dymkowski : Szkice psychologa o historii. Wydanie drugie poszerzone.

Maciej Dymkowski : Szkice psychologa o historii. Wydanie drugie poszerzone.

“Drugie, poszerzone wydanie zbioru esejów Macieja Dymkowskiego adresowane jest do bardzo różnych czytelników – również takich, którzy na co dzień raczej nieskorzy są do wertowania opasłych opracowań historyków. Znajdą tu, między innymi, opowieści o motywacjach średniowiecznych rycerzy-krzyżowców oraz o zróżnicowanej genezie mentalności dziś żyjących Polaków, zwłaszcza o spuściźnie sarmatyzmu. Będą też mogli zapoznać się z rozważaniami o roli złudzeń w dochodzeniu do ustaleń Okrągłego Stołu, z próbą odpowiedzi na pytanie czy Hitler był paranoikiem, oraz z ogólniejszymi refleksjami psychologa o przebiegu historii.

Maciej Dymkowski jest psychologiem, profesorem emerytowanym, pracuje na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Interesuje się meta-teoretycznymi zagadnieniami psychologii społecznej oraz psychologią historyczną. Jest autorem wielu książek, w tym: Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach, Warszawa 2000; Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003; oraz (współautor) Z zagadnień psychologii historycznej. Interpretacje historyczne w oczach psychologa, Kraków 2015.

SPIS TREŚCI

Uwagi wprowadzające do wydania pierwszego                        7
Komentarze do wydania drugiego                                              9
I. W średniowieczu i później
Rycerz: portret psychologiczny                                                  15
Zbawienie ponad wszystko                                                         24
Historie rodzinne                                                                         29
II. My i nasze korzenie
Sarmatyzm: pułapki rzekomej doskonałości                          37
Recydywa sarmatyzmu                                                               43
Spadkobiercy Sarmatów                                                             57
W kręgu paranoi politycznej                                                      73
Pokłosie zbiorowych traum                                                       80
Polski konserwatyzm trzyma się mocno                                 91
Liberał w czasach narodowego wzmożenia                          107
III. Naziści i im podobni
Barwy politycznego pragmatyzmu                                         121
Nazizm: ucieczka w psychoanalizę                                        130
Czy Hitler był paranoikiem?                                                   135
A jak katem będziesz                                                                140
Destrukcyjne posłuszeństwo czy skutki toksycznych
idei?                                                                                             147
IV. Historia i jej zapisywanie
Czekając na koniec historii                                                    163
Blaski złudzeń, czyli dziejowa doniosłość wdzięków
Kleopatry                                                                                   174
O lukrowaniu narodowej historii                                         182
Pod presją pamięci zbiorowej                                               195
Psychologia zamiast bogów                                                  203
Postscriptum: z perspektywy psychologa historycznego
W różnych tradycjach psychologii historycznej                211
Skąd się biorą tyrani? Co wiemy o psychice naszych
przodków?                                                                                217
Bibliografia                                                                              227
Nota bibliograficzna
(wykorzystane teksty)                                                           239″

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Avalon.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.