Wodzowie Zenona (474–491) i Anastazjusza I (491–518) : Szymon Wierzbiński,  Mirosław J. Leszka

Wodzowie Zenona (474–491) i Anastazjusza I (491–518) : Prezentowana książka nie stanowi studium prozopograficznego, poświęconego wszystkim znanym wodzom działającym za czasów cesarzy Zenona i Anastazjusza. Jej cel jest zdecydowanie skromniejszy – ukazanie Czytelnikowi, nie tylko profesjonaliście , sylwetek piętnastu dowódców bizantyńskich z lat 474–518, którzy z różnych względów przyciągnęli uwagę jej autorów.

Wodzowie Zenona (474–491) i Anastazjusza I (491–518) : Szymon Wierzbiński,  Mirosław J. Leszka

Książka historyczna Szymona Wierzbińskiego i Mirosława Leszke pt. Wodzowie Zenona (474–491) i Anastazjusza I (491–518) : Prezentowana książka nie stanowi studium prozopograficznego, poświęconego wszystkim znanym wodzom działającym za czasów cesarzy Zenona i Anastazjusza. Jej cel jest zdecydowanie skromniejszy – ukazanie Czytelnikowi, nie tylko profesjonaliście , sylwetek piętnastu dowódców bizantyńskich z lat 474–518, którzy z różnych względów przyciągnęli uwagę jej autorów.

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono armię bizantyńską, której oddziałami dowodzili omawiani bohaterowie tej książki. W drugiej, w ogólnym zarysie, scharakteryzowani zostali przeciwnicy, z którymi się oni potykali, a więc Persowie, Goci i Izauryjczycy. Wreszcie część trzecią poświęcono tytułowym wodzom. Na ile pozwoliła na to baza źródłowa, opisano ich pochodzenie, wykształcenie, karierę (wojskową, cywilną), wizerunek w źródłach, rodzinę, ocenę dokonań w sferze militarnej.

W pracy jest wiele propozycji nowego spojrzenia na badany materiał. Autorzy nie unikają polemiki ze współczesnymi badaczami, a ich postulaty są najczęściej przekonujące.

Z recenzji prof. Rafała Kosińskiego
Uniwersytet w Białymstoku

Poczynione w wyniku przeprowadzonych badań ustalenia zostały przedstawione profesjonalnie, a przy tym w formie „przystępnej” dla szerszego grona odbiorców.

Z recenzji prof. Ireneusza Milewskiego
Uniwersytet Gdański

Spis treści

Wstęp (Mirosław J. Leszka) 7

I. Armia (Szymon Wierzbiński) 13

II. Przeciwnicy (Szymon Wierzbiński, Mirosław J. Leszka) 39
1. Ostrogoci (Szymon Wierzbiński) 41
2. Persowie (Szymon Wierzbiński) 57
3. Izauryjczycy (Mirosław J. Leszka) 81

III. Wodzowie (Mirosław J. Leszka, Szymon Wierzbiński) 87
1. Areobind (Mirosław J. Leszka) 89
2. Armatus (Mirosław J. Leszka) 101
3. Celer (Szymon Wierzbiński) 113
4. Faresmanes (Mirosław J. Leszka) 121
5. Hypacjusz (Szymon Wierzbiński) 131
6. Illus (Mirosław J. Leszka) 139
7. Jan Garbus (Mirosław J. Leszka) 155
8. Jan Scyta (Mirosław J. Leszka) 161
9. Leoncjusz (Mirosław J. Leszka) 171
10. Longin (Mirosław J. Leszka) 183
11. Marcjan (Mirosław J. Leszka) 197
12. Patrycjusz (Mirosław J. Leszka) 209
13. Sabinian Wielki (Mirosław J. Leszka) 225
14. Trokundes (Mirosław J. Leszka) 231
15. Witalian (Szymon Wierzbiński) 239

Summary 251
Spis skrótów 269
Bibliografia 271
Indeks osób 289
Indeks nazw geograficznych i etnicznych 297
Abstrakt 301
Abstract 302

Książka historyczna ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Strona wydawnictwa.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.