MONITOR HISTORYCZNY Przegląd nowości wydawniczych literatury historycznej

0

Albert Howe Lybyer : Władanie imperium osmańskim w czasach Sulejmana Wspaniałego

Albert Howe Lybyer : Władanie imperium osmańskim w czasach Sulejmana Wspaniałego “We wspaniałym XVI stuleciu, kipiącym energią, wielkimi przedsięwzięciami i pełnym sukcesów, nic nie przewyższało manifestacji siły Konstantynopola. Strony tej książki okażą się warte uwagi, jeśli choćby zarysują tajniki osmańskiej wielkości oraz powodzenia.” Autor stara się przedstawić dokładnie państwo Osmańskie oraz porównuje je z państwem Mogołów. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Napoleon V.

0

Roger Bigelow Merriman : Sulejman Wspaniały 1520-1566

Roger Bigelow Merriman : Sulejman Wspaniały 1520-1566 “Jedna z najlepszych biografii Sulejmana Wspaniałego. Autor napisał ją w latach 40. XX wieku w oparciu o niedokończoną książę Cary’ego Coolidge’a. Książka dotyczy głównie dyplomacji i kampanii. Zawiera następujące rozdziały: -Wczesna historia Turków osmańskich -Młodość Sulejmana i objęcie władzy. Ówczesna Europa -Belgrad i Rodos -Mohacz -Oblężenie Wiednia i jego następstwa -Stosunki z Francją do 1536 -Rządy -Seraj, harem, sułtan i...

0

Christopher Duffy : Orły nad Alpami. Suworow we Włoszech i Szwajcarii w 1799 roku

Christopher Duffy : Orły nad Alpami. Suworow we Włoszech i Szwajcarii w 1799 roku “Niniejsza praca powstała pod wpływem wieloletniego zainteresowania i zbliżania się 200. rocznicy jednego z najbardziej nieprawdopodobnych wydarzeń historycznych, kiedy to armia rosyjska triumfalnie przemaszerowała przez Włochy, a następnie, ku powszechnemu zdumieniu, wywalczyła sobie drogę przez jedne z najwyżej położonych przełęczy Alp Szwajcarskich, nie zważając na szybko nadciągającą zimę, i stoczyła walkę z Soultem,...

0

Janusz Grabowski : Poczet książąt i księżnych mazowieckich

Janusz Grabowski : Poczet książąt i księżnych mazowieckich “Poczet książąt i księżnych mazowieckich otwiera Konrad I, protoplasta Piastów mazowieckich i kujawskich, kończy zaś Anna, córka Konrada III Rudego, ostatnia księżna mazowiecka. Publikacja zawiera biogramy pięćdziesięciu książąt i księżnych mazowieckich. Autor w swojej pracy uwzględnił wszystkie najnowsze ustalenia z zakresu genealogii Piastów mazowieckich, dając w wielu wypadkach pierwszeństwo wynikom własnych badań i przemyśleń. W książce celowo zrezygnowano z...

0

Wojciech Łukaszewski : Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945-1956

Wojciech Łukaszewski : Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945-1956 “Książka przedstawia ważne aspekty polityczne oraz społeczne na obszarze północnej części byłego województwa warszawskiego od chwili wkroczenia Armii Czerwonej w latach 1944/45 aż do “październikowego przełomu” w 1956 r. Okres pierwszego dziesięciolecia po zakończeniu II wojny światowej śmiało można określić sentencją “od nadziei do nadziei”. Zarówno pierwsza jak i druga nie zostały spełnione. Dr...

0

Łukasz Lichter : Wizerunek kataryzmu w polemice pomiędzy katolikami a protestantami od XVI do XIX wieku

Łukasz Lichter : Wizerunek kataryzmu w polemice pomiędzy katolikami a protestantami od XVI do XIX wieku “Książka stawia sobie za cel przedstawienie wizerunku kataryzmu w polemice pomiędzy katolikami a protestantami od XVI do XIX w., jak również oczyszczenie kataryzmu z nieprawdziwych elementów będących pochodną tej polemiki. Ponadto pracą tą Autor pragnie przyczynić się do lepszego zrozumienia tematu kataryzmu, problematyki dyskusji katolików z protestantami, jak również zagadnień tożsamości...

0

Adam Danilczyk (red.) : Konfederacja barska 1768-1772

Adam Danilczyk (red.) : Konfederacja barska 1768-1772 “Konfederacja barska, będąca tematem niniejszej publikacji, mimo że była postrzegana przez kolejne pokolenia jak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej, nie doczekała się wielu monografii. Podstawową pracą wszechstronnie przedstawiającą jej przebieg jest wspomniana Konfederacja barska W. Konopczyńskiego, jednak ogrom materiału oraz mnogość spraw związanych z ruchem barskim sprawiły, że wiele kwestii zostało przez zasłużonego historyka przedstawionych powierzchownie. Właściwie każde...

0

Michael North : Historia Bałtyku

Michael North : Historia Bałtyku “Region Bałtyku jest przestrzenią wymiany. Od czasów prehistorycznych spotykają się tu społeczności przynależące do różnych grup językowych: germańskiej, słowiańskiej, bałtyjskiej i fińskiej. W średniowieczu i w okresie nowożytnym wyodrębniły się na tych terenach wspólnoty narodowe i państwa. Region ten był zarazem miejscem intensywnej współpracy na wszystkich poziomach życia społecznego i kulturalnego. Tu wykształciły się ponadnarodowe kultury wikingów, Słowian, powstała także Hanza. W...

0

Julia Możdżeń (red.) : Gdańska Kronika Bernta Stegmanna

Julia Możdżeń (red.) : Gdańska Kronika Bernta Stegmanna Kronika Bernta Stegmanna jest autorską kompilacją starszych miejskich kronik oraz informacji zaczerpniętych z innych źródeł przez autora. Kronika w opracowaniu Julii Możdżeń ukaże się w najbliższych dniach nakładem Toruńskiego Towarzystwa Historycznego.