Piśmienność pragmatyczna, pisarze i kancelarie w wielkich miastach pruskich i inflanckich w średniowieczu : Janusz Tandecki

Piśmienność pragmatyczna, pisarze i kancelarie w wielkich miastach pruskich i inflanckich w średniowieczu : Janusz Tandecki

Opis książki historycznej pt . Piśmienność pragmatyczna, pisarze i kancelarie w wielkich miastach pruskich i inflanckich w średniowieczu : ” Książkę otwiera rozdział, w którym dokonano porównania porządku politycznego wybranych miast pruskich i inflanckich w średniowieczu oraz organizacji ich władz i urzędów.

Dopiero na tym tle zajęto się piśmiennością pragmatyczną (świecką) w kancelariach tych ośrodków miejskich oraz jej wpływem na kulturę mieszczaństwa. W rozważaniach tych starano się również ukazać rolę pisma i średniowiecznej biurokracji jako narzędzia stosowanego przez elity polityczne tych miast dla utrzymania oraz bieżącego sprawowania w nich władzy (co pozwoliło postawić tezę, że rozwój piśmiennictwa pragmatycznego w niektórych omawianych tu ośrodkach miejskich był wręcz wymuszany przez ich rady).

Warto podkreślić, że piśmienność ta miała też duży wpływ na kształtowanie społecznej i kulturowej pamięci ich mieszkańców, a także tworzenie i wzmacnianie ich poczucia wspólnoty, co pozwala spojrzeć na kancelarie miejskie i ich działalność również jak na ważny instrument sprawowania przez miejskie elity polityczne.

Wszystkie te czynniki prawno-ustrojowe, polityka władz miejskich i działalność samych pisarzy, doprowadziły z czasem do — przedstawionego w rozdziale ostatnim — znacznego ujednolicenia form pracy poszczególnych kancelarii miejskich ich produkcji aktowej. Jednym z dodatkowych impulsów, który oddziaływał na ten proces, była dziedziczność zawodu pisarza oraz zmiany miejsca zatrudnienia części z nich, polegające (po przepracowaniu pewnego okresu w jednym ośrodku miejskim) na obejmowaniu analogicznych stanowisk w innych miastach.”

Książka historyczna ukazała się nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.