Krzysztof Gąsiorek, Ryszard Jakubczak, Hubert M Królikowski, Józef Marczak : Działania nieregularne. Klucz do niepokonalnej potęgi obronnej Polski w XXI wieku

“Przy tak ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu działań nieregularnych w starciach zbrojnych różnych cywilizacji konieczne jest, aby poznać ich tajniki i dobrodziejstwo wykorzystania tego typu formy walki zbrojnej do obrony Rzeczypospolitej. Autorzy prezentują ten aspekt działań bojowych w sposób wysoce analityczny – w oparciu o ogromny zasób źródeł, tworząc tym samym ważny zasób wiedzy niezbędnej do poznania przez polityków, strategów, wojskowych i obywateli; nawet tych nieparających się na co dzień sztuką wojenną, ale świadomych zagrożeń wynikających z geopolitycznego położenia i doświadczenia Polski w kontekście wielowiekowych oddziaływań zbrojnych jej sąsiadów. Treści zawarte w książce obrazują wagę właściwych środków obrony państwa, co w wypadku Polski jest żywotnym interesem wszystkich obywateli. Działania nieregularne do tych środków bezwzględnie należą. Dlatego książka powinna stać się źródłem do rozważań strategicznych zarówno na forum szkół wyższych, jak i gremiów politycznych oraz tych wszystkich, dla których ważna jest skuteczna obrona państwa.
PROF. DR HAB. INŻ. JAN PIĘTA

Działania nieregularne od zarania dziejów towarzyszą walce zbrojnej, a w ostatnich wiekach ich znaczenie istotnie wzrasta, chociaż stosowano je zawsze, lecz należycie nie eksponowano – przynajmniej w Polsce, bo były wysoce niewygodne dla dokonujących lub przygotowujących agresję na Rzecząpospolitą. A wiedza i umiejętności związane z ich stosowania są strategicznie ważne dla właściwej obrony Państwa Polskiego. Treści rozwiązania proponowane w publikacji warto upowszechniać nie tylko na forach akademickich, ale przede wszystkim w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe RP, zaś umiejętności w ich prowadzeniu trzeba koniecznie doskonalić w formacjach powszechnej Obrony Terytorialnej i trenować w wojskach operacyjnych. Działania nieregularne są bowiem strategiczną podstawą skutecznej obrony militarnej Polski.
PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW KOZIŃSKI

To książka daleko wykraczająca poza ramy historii wojskowości, strategii wojskowej, nawet nauk o bezpieczeństwie. Oparta na żelaznej analizie, rzetelnych źródłach oraz wnikliwych studiach porównawczych jest lekturą adresowaną do tych wszystkich ludzi, dla których państwo polskie i idea niepodległości są wartością pierwszoplanową. Autorzy – wybitni naukowcy – zaapelują o myślenie pozbawione złudzeń, chłodno skalkulowane, skutkujące podejmowaniem działań realnie zwiększających potencjał obronny Polski relatywnie niskimi nakładami finansowymi. Działania nieregularne – rozumiane jako metoda – to także wyraźny sygnał dla każdego, kto chciałby integralność terytorialną naszego kraju naruszyć. Sądzę także, że w świecie głębokich zawirowań, niepewności polityczno-ekonomiczno-militarnej, w obliczu potęgi „kultury globalnej ponowoczesności” i prób wywyższania się niektórych państw, jest to realna odpowiedź na realne problemy i zagrożenia.
DR HAB. PROF. NDZW. MARIUSZ Z. JĘDRZEJKO”

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.