Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach (1310-1351) Studium prozopograficzne : Norbert Delestowicz

Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach (1310-1351) Studium prozopograficzne : Norbert Delestowicz

Opis książki historycznej pt. Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach (1310-1351) Studium prozopograficzne : Zakon krzyżacki od lat fascynuje zarówno uczonych, jak i osoby zainteresowane niewątpliwym faktem, że w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia bracia krzyżaccy zdołali stworzyć nad Morzem Bałtyckim silne państwo zakonne, z którym musiały się liczyć sąsiednie państwa.

W oddawanej do rąk Czytelników publikacji podjęto próbę spojrzenia na zakon krzyżacki przez pryzmat braci krzyżackich, którzy zostali potwierdzeni w źródłach jako członkowie Zakonu w Prusach w latach 1310–1351. Dla każdego z nich starano się opracować biogram pozwalający między innymi prześledzić przebieg kariery urzędniczej, poznać miejsce pochodzenia geograficznego i społecznego poszczególnych braci. Dzięki prezentowanej pracy otrzymujemy wgląd w strukturę wewnętrzną Zakonu oraz bliżej poznajemy postacie, które w tym czasie przyczyniały się do znacznego rozwoju państwa zakonnego w Prusach. Przeprowadzone studium jest tym cenniejsze, że dotyczy właśnie tego okresu w dziejach, w którym rodziły się coraz ostrzejsze konflikty i dochodziło do poważniejszych starć zbrojnych między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów……………………………………………………………………………….7
Wprowadzenie………………………………………………………………………………11
Część opisowa……………………………………………………………………………….23
Rozdział I. Skład osobowy zakonu krzyżackiego w Prusach………………..25
Rycerze…………………………………………………………………………………………25
Bracia kapłani i klerycy…………………………………………………………………..26
Sarianci…………………………………………………………………………………………26
Półbracia……………………………………………………………………………………….28
Półsiostry………………………………………………………………………………………29
Warunki przyjęcia do zakonu i sposoby rekrutacji……………………………..30
Rozdział II. Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach
w latach 1310–1351…………………………………………………………………………32
A. Reprezentacja poszczególnych kategorii braci w pruskiej
prowincji państwa zakonnego………………………………………………………….32
B. Pochodzenie braci………………………………………………………………………33
Pochodzenie geograficzne……………………………………………………………….33
Pochodzenie etniczne……………………………………………………………………..37
Pochodzenie społeczne……………………………………………………………………41
Rozdział III. Przebieg karier braci krzyżackich…………………………………..68
Pochodzenie a możliwość awansu…………………………………………………….68
Pobyt brata krzyżackiego w Prusach…………………………………………………70
Kariery braci świeckich…………………………………………………………………..80
Bracia krzyżaccy w pruskich biskupstwach……………………………………….93
Kariery kleryków……………………………………………………………………………99
Podsumowanie części opisowej……………………………………………………….107
Część biograficzna………………………………………………………………………….113
Katalog braci krzyżackich……………………………………………………………….115
Rycerze…………………………………………………………………………………………115
Kapłani i klerycy…………………………………………………………………………….319
Rycerze lub sarianci………………………………………………………………………..360

Wykaz urzędników i członków konwentów zakonu krzyżackiego
w Prusach………………………………………………………………………………………387
Bibliografia…………………………………………………………………………………….447
Źródła rękopiśmienne……………………………………………………………………..447
Źródła drukowane…………………………………………………………………………..447
Tłumaczenia źródeł na język polski…………………………………………………..456
Opracowania………………………………………………………………………………….457
Summary……………………………………………………………………………………….485
Indeks nazwisk……………………………………………………………………………….489″

Książka historyczna ukazała się nakładem wydawnictwa Avalon.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.