Tagged: XVIII wiek

0

Grzegorz Podruczny : Twierdze z papieru. Fortyfikacje pruskie w latach 1786–1807

Grzegorz Podruczny : Twierdze z papieru. Fortyfikacje pruskie w latach 1786–1807 “ Twierdze z papieru: historia i k0ncepcje  rozwoju fortyfikacji pruskich w latach 1786-1807 Twierdze z papieru to nowa książka Grzegorza Podrucznego – wybitnego znawcy tematu, autora (lub współautora) czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Fortyfikacje te zaplanowano w nowej strategii Prus, jednak w przeważającej większości nie zrealizowano. Autor analizuje kontekst geopolityczny i jego dynamiczne zmiany na przestrzeni...

0

Grzegorz Szymborski : Działania zbrojne w Rzeczypospolitej podczas interwencji rosyjskiej 1764 roku

Grzegorz Szymborski : Działania zbrojne w Rzeczypospolitej podczas interwencji rosyjskiej 1764 roku “spis treści: Słowo od autora I Saskie ostatki. Stronnictwa polityczne w Rzeczypospolitej i ich zagraniczni protektorzy  w przeddzień rozgrywki o polski tron II Państwa ościenne wobec polskiego bezkrólewia III Chaos przedkonwokacyjny IV Interwencja rosyjska V Odwrót hetmana. Działania wojenne w Koronie w maju i czerwcu 1764 roku VI Kampania litewska księcia Karola Stanisława Radziwiłła VII...

Editor Picks